KWALITEIT DRINKWATER VOLDOET «IN HEEL GROTE MATE» AAN KWALITEITSEISEN

In 2021 lag het conformiteitspercentage voor drinkwaterkwaliteit gemeten aan de kraan in het Vlaamse Gewest op 99,5%. Sinds 2014 ligt dat percentage iets lager omdat de norm voor het parameter lood verstrengde van 25 naar 10 microgram per liter. Daarnaast stapten de meeste waterbedrijven in 2014 over op een meer gevoelige analysemethode voor coliformen, een groep bacteriën die gebruikt wordt als indicator voor verontreiniging met fecaal materiaal.

Het percentage drinkwater aan de kraan dat de norm voor lood overschrijdt (10 µg/l) bedroeg in 2021 2,1%. Tegelijk overschreed 4,% de zogenaamde signaalwaarde (5 µg/l). Lood is een toxische stof die al in kleine concentraties een impact kan hebben.

2022-11-11T09:20:09Z dg43tfdfdgfd